Autonomie in het bewegingsonderwijs

Autonomie in het bewegingsonderwijs

Uitgelicht: Leerlingen met autonomie in het bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs gaat verder dan alleen fysieke activiteit; het gaat over het cultiveren van intrinsieke motivatie en het beleven van plezier. Bij Moevers begrijpen we dat de sleutel tot succes in bewegingsonderwijs ligt in het uitdagen van elke leerling op hun eigen niveau en het laten beleven van successen. In deze blogpost richten we onze aandacht op het cruciale concept van autonomie en hoe onze spelmenu kaarten een perfecte oplossing bieden om hieraan te voldoen.

Intrinsieke Motivatie en Zelfregulatie

Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan bewegingsactiviteiten ervaren niet alleen meer plezier, maar voelen zich ook competenter en hebben een sterkere band met hun leerkrachten en klasgenoten. Het is echter belangrijk om te erkennen dat autonomie meer omvat dan alleen zelfstandigheid. Het omvat ook de mogelijkheid voor leerlingen om keuzes te maken en een zekere mate van zeggenschap te hebben over bewegingsactiviteiten.

Hoewel sommige lessen in bewegingsonderwijs al tegemoetkomen aan de behoefte aan autonomie, bijvoorbeeld door leerlingen de tikker te laten kiezen, is de vraag of deze behoefte voldoende wordt vervuld. Daarnaast is het van essentieel belang om leerlingen te begeleiden bij het zelfstandig reguleren van sportactiviteiten, wat een belangrijke stap is richting zelfstandig spelen en sporten buiten de schoolse context.

De rol van moevers' Spelmenu kaarten

Moevers biedt een innovatieve oplossing om de behoefte aan autonomie van leerlingen te vervullen: de spelmenu kaarten. Deze kaarten stellen leerlingen in staat om keuzes te maken en de activiteiten te selecteren die het beste bij hun interesses en vaardigheden passen. Hierdoor krijgen ze het gevoel van controle en eigenaarschap, wat direct bijdraagt aan hun intrinsieke motivatie.

Met de spelmenu kaarten kunnen leerlingen niet alleen kiezen wie bijvoorbeeld de tikker is, maar ook met welke regels ze willen spelen en op welk niveau. Dit biedt hen een zinvolle mate van autonomie, wat hun betrokkenheid en motivatie vergroot.

Bovendien helpen de spelmenu kaarten leerkrachten bij het differentiëren binnen het spelonderwijs, een uitdaging die vaak als lastig wordt ervaren. Leerkrachten kunnen de kaarten toepassen bij de diverse behoeften van hun leerlingen, waardoor elke leerling wordt uitgedaagd en successen kan beleven op hun eigen niveau.

Bereid leerlingen voor op zelfstandig spelen en sporten

De ervaringen die leerlingen opdoen met autonomie en zelfregulatie binnen bewegingsonderwijs zijn niet beperkt tot het klaslokaal. Ze vormen een waardevolle voorbereiding op zelfstandig spelen en sporten buiten school. Daarom dagen we scholen, schoolleiders en leerkrachten uit om manieren te vinden waarop leerlingen inspraak kunnen hebben in de invulling van de lessen en het niveau waarop ze zich bezighouden.

Een gemeenschappelijke visie en consistente aanpak binnen de school zijn van groot belang om deze doelen te bereiken.

Conclusie

Bij Moevers zijn we toegewijd aan het ondersteunen van bewegingsonderwijs dat intrinsieke motivatie, plezier en autonomie bevordert. Onze spelmenu kaarten zijn een krachtig instrument om leerlingen de vrijheid te geven die ze nodig hebben om te gedijen in het bewegingsonderwijs. Laat plezier, autonomie en succes samenkomen in uw bewegingsonderwijsprogramma met Moevers!

Referenties

  • Inspectie van het Onderwijs. (2018). Peil.Bewegingsonderwijs 2016-2017. Utrecht, Nederland: Auteur.
  • Spithoff, M., Naaijer, H. M., Hartman, E., & Timmermans, A. C. (2017). Peiling Bewegingsonderwijs 2017 Verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten. Groningen, Nederland: GION onderwijs/onderzoek.
  • Timmermans, A., Spithoff, M., Naaijer, H., Mombarg, R., & Hartman, E. (2019). Zes uitdagingen voor het bewegingsonderwijs. Basisschool management, 33(2), 4-7.
  • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.